A tanár, mint katalizátor

Mit jelent a katalizátor a kémiában és miért fontos, hogy a tanár is katalizátorrá váljon? A wikipédián ezt olvashatjátok:

katalizátor a kémiában olyan anyag, ami úgy gyorsít fel egy kémiai reakciót, hogy ő maga annak során nem változik meg maradandóan. A szó a görög katalüszisz (feloldás) szóból keletkezett, latin végződéssel. A katalizátorok úgy fejtik ki hatásukat, hogy jelenlétükben a reakciók más úton, alacsonyabb aktiválási energiájú részfolyamatokon keresztül játszódnak le, ezzel növelvén a reakciósebességet. A katalizátornak gyakran kis mennyisége is elegendő nagy mennyiségű anyag átalakulásának meggyorsításához.

A tanár is lehet egy ilyen katalizátor, aki felgyorsítja a tanulási folyamatot, ami talán lassabban, de önállóan is végbe menne.

Mégis hogyan? Nemcsak a tananyag átadására összpontosít, hanem a tanuló(k) gondolkodásmódját, és érzéseit megértve fejleszti a tanuláshoz szükséges megküzdő képességeket mind gondolkodásban (tanulási technikák), mind érzelmi szinten (bátorítás a kísérletezésre, kudarctűrés erősítése, jövőkép frissen tartása) úgy, hogy mindeközben saját véleményét, értékítéletét a háttérbe szorítja.

Katalizátorrá válhat a tanár olyan szempontból is, hogy egy csoportban a bizalom kialakulását, és a támogató közösséggé válást is felgyorsítja, elősegíti- ezáltal megsorozva az egyén tanulási hatékonyságát.